Cenik odvajanja komunalnih odpadnih voda

cenik odvajanja komunalnih odpadnih voda

ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
EM DDV BREZ DDV Z DDV
STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA(nepriključeni na čn) m3 9,50% 0,2986 0,3270

 

 

OMREŽNINA (nepriključeni na ČN)
PREMER VODOMERA EM DDV BREZ DDV Z DDV
DN ≤ 20 OMREŽNINA mes 9,50% 8,5136 9,3224
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -4,2568 -4,6612
20 < DN < 40 OMREŽNINA mes 9,50% 25,5408 27,9672
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -12,7704 -13,9836
40 ≤ DN < 50 OMREŽNINA mes 9,50% 85,1360 93,2239
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -42,5680 -46,6120
50 ≤ DN <65 OMREŽNINA mes 9,50% 127,7033 139,8351
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -63,8517 -69,9176
65 ≤ DN < 80 OMREŽNINA mes 9,50% 255,4080 279,6718
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -127,7040 -139,8359
80 ≤ DN < 100 OMREŽNINA mes 9,50% 425,6800 466,1196
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -212,8400 -233,0598
100 ≤ DN < 150 OMREŽNINA mes 9,50% 851,3600 932,2392
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -425,6800 -466,1196
150 ≤ DN OMREŽNINA mes 9,50% 1.702,7104 1.864,4679
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -851,3552 -932,2339

*subvencija za fizične osebe v višini 50%

Javno podjetje Kanalizacija in Čistilna naprava Radlje d.o.o obračunava storitev odvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja

(UL RS, št. 87/2012 in 109/2012) in sklepom Občinskega sveta z dne 07.12.2015.

Cenik velja in se uporablja od 01.01.2016. Občinski svet je na svoji 11. redni seji z dne 07.03.2016 k potrjenim cenam sprejel sklep za subvencioniranje cene omrežnine. Storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda se obračunava glede na količino dobavljene vode. Omrežnina je namenjena nadomeščanju javne infrastrukture odvajanja komunalnih odpadnih voda. Obračunava se mesečno glede na dimenzijo vodomera.