Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav

Rastlinska čistilna naprava predstavlja eno od možnih rešitev pri čiščenju odpadnih vod iz gospodinjstev, po tehnologiji pa vseeno spada med biološko vrsto čistilnih naprav. Najpomembnejša značilnost rastlinske čistilne naprave je, da temelji na sonaravnih metodah in za delovanje ne potrebuje električne energije. To je eden glavnih razlogov za vse večjo popularnost in povpraševanje po rastlinskih čistilnih naprav.

 

Razvoj malih rastlinskih čistilnih naprav (RČN) omogoča cenovno in prostorsko konkurenčnost v primerjavi s tipskimi čistilnimi napravami, hkrati pa zagotavljajo visoko učinkovitost in robustnost. Male komunalne čistilne naprave (MKČN) so namenjene čiščenju odpadne vode iz gospodinjstev do 50 populacijskih ekvivalentov. V Sloveniji sta najbolj razširjeni vrsti MKČN rastlinske čistilne naprave (RČN) in tipske čistilne naprave po standardu SIST EN 12566-3. Vertikalne RČN čistijo vodo s pomočjo mikroorganizmov, pritrjenih na zrna peska, in ne potrebujejo elektrike za svoje delovanje. Rastline v RČN zagotavljajo pretočnost naprave, medtem ko mikroorganizmi opravljajo čiščenje.

Prednosti vertikalnih RČN v primerjavi s tipskimi MKČN so:

  1. Takojšnje delovanje po vgradnji, kar omogoča hitrejše pridobivanje občinskih subvencij.
  2. Delovanje brez potrebe po električni energiji.
  3. Garancija učinkovitosti delovanja in ustrezne prve meritve, kar predstavlja varno naložbo.
  4. Možnost uporabe primernih obstoječih greznic kot usedalnikov pred vertikalno RČN.
  5. Najugodnejša rešitev med vsemi MKČN na dolgi rok, saj ne potrebuje servisiranja, razen rednega praznjenja usedalnika in košnje rastlin.
  6. Odlična prilagodljivost nihanju dotoka odpadne vode, kar je koristno za vikende, planinske koče, kampi in turistične objekte.

Več ...

 

 

Članek 2