O PODJETJU

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.

Vizija, poslanstvo družbe

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., v nadaljevanju JP KIČ Radlje d.o.o., je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o., na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 2. julij 2013.Podjetje je s 1.7.2015 prevzelo delo in zaposlene režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi. Tako so vsa dela, ki jih je prej izvajal režijski obrat na Občini Radlje ob Dravi prešla v pristojnost javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. Izvajamo upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov, vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti občine.

S svojo kadrovsko zasedbo je omogočena strokovnost, proaktivnost, neodvisnost, fleksibilnost ter posledično uspešnost podjetja, saj se na ta način zagotavljajo cilji ustanoviteljice podjetja, to je Občine Radlje ob Dravi, da s svojo zasedbo vzdržuje lastno infrastrukturo ter zagotavlja kvaliteto življenja in zadovoljstvo svojih prebivalcev.

Zavezanost odličnosti
Stremimo k najvišjim standardom kakovosti pri vseh naših storitvah. Naša prioriteta je zadovoljstvo strank.
Odgovornost do okolja
Verjamemo, da je naša dolžnost skrbeti za okolje. Naše storitve so zasnovane tako, da minimizirajo vpliv na okolje in prispevajo k njegovi ohranitvi.
Spoštovanje do skupnosti
Ponosni smo na našo vlogo v skupnosti in se zavzemamo za pošteno in etično poslovanje.
Inovativnost
Vlagamo v tehnologijo in izobraževanje naših zaposlenih, da lahko sledimo najnovejšim trendom in standardom v naši industriji.

Zaposleni

DIREKTOR
Anton POTNIK, inž.logistike
STROKOVNI SODELAVEC ZA SPLOŠNE, KADROVSKE IN FINANČNE ZADEVE
Tadeja KOVAČIČ, dipl.upr.org.
STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALO
Jernej KOŠIR, mag.biol.in ekol.z naravovar.
STROKOVNI SODELAVEC ZA HORTIKULTURO
Nataša ŠPEGEL, inž.hortikulture