Pokopališka dejavnost

Naše podjetje je s sklepom Občinskega sveta Radlje ob Dravi postalo izvajalec pokopališke dejavnosti za celotno občino. Podjetje upravlja s tremi pokopališči in sicer Radlje ob Dravi, Vuhred in Remšnik. V letu 2015 pa je dobilo v upravljanje mrliško vežico na Sv. Antonu na Pohorju.

Obsega redno vzdrževanje funkcionalnih in skupnih površin ter redno vzdrževanje objektov na pokopališčih.

V upravljanju imamo 3 pokopališča s pripadajočimi objekti:

  • Radlje ob Dravi,
  • Remšnik,
  • Vuhred,
  • Mrliška vežica Sv. Anton na Pohorju,