Vzdrževanje občinskih objektov

Kot podjetje, ki se ukvarja z vzdrževanjem občinskih objektov in stanovanj, igramo ključno vlogo pri ohranjanju in izboljševanju infrastrukture v naši lokalni skupnosti. Naše delo je zelo obširno in zajema širok spekter dejavnosti, ki so ključne za kvaliteto življenja in zadovoljstvo naših občanov.
Investicijsko vzdrževanje se nanaša na večje projekte, ki zahtevajo več časa, sredstev in načrtovanja. To vključuje prenovo ali obnovo objektov, zamenjavo starih ali zastarelih sistemov (npr. ogrevanja, električne napeljave), gradnjo novih objektov ali dodajanje novih funkcionalnosti obstoječim. Ta vrsta vzdrževanja je običajno dolgoročna in zahteva večje investicije.
Zavzemamo se za transparentnost in odgovornost do naših občanov. Redno komuniciramo z občani, prejemamo in obravnavamo njihove pripombe in predloge, redno poročamo o svojem delu in se trudimo za neprekinjen razvoj in izboljšanje naših storitev.