Izgradnja objektov za potrebe občine in drugih naročnikov