ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Vzdrževanje sistema

Upravljamo celotni sistem kanalizacije z obstoječim sekundarnim omrežjem.

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH STANOVANJ IN OBJEKTOV

Objekti v lasti občine

Vzdrževanje občinskih objektov, kamor spadajo športni objekti, ter ostali objekti v lasti Občine Radlje ob Dravi..

VZDRŽEVANJE CEST IN ZELENIC

Upravljanje pokopališč

Smo izvajalec pokopališke dejavnosti za celotno občino. Upravljamo s pokopališči: Radlje ob Dravi, Vuzenica in Remšnik

Urejamo javne povšine

Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin

V okviru izvajanja izbirne gospodarske službe izvajamo letno in zimsko vzdrževanje občinskih in lokalnih cest, javnih površin in zelenih površin v Občini.

S svojo kadrovsko zasedbo je omogočena strokovnost, proaktivnost, neodvisnost, fleksibilnost ter posledično uspešnost podjetja, saj se na ta način zagotavljajo cilji ustanoviteljice podjetja, to je Občine Radlje ob Dravi, da s svojo zasedbo vzdržuje lastno infrastrukturo ter zagotavlja kvaliteto življenja in zadovoljstvo svojih prebivalce.

Čiščenje odpadnih voda
Čiščenje odpadnih vod je naša obveza do narave in varovanje vodnih virov za prihodnost.
Gradnja občinskih cest
Z gradnjo občinskih cest krepimo povezanost, spodbujamo rast in izboljšujemo kakovost življenja.
Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav
Narava ima odgovore - izgradnja rastlinskih čistilnih naprav za zeleno in čisto prihodnost.
Izgradnja objektov
Z gradnjo objektov oblikujemo prihodnost, zasnovano na kakovosti, udobju in varnosti.
Vzdrževanje lokalnih cest
Z vzdrževanjem lokalnih cest zagotavljamo zanesljivost in varnost za vse prebivalce.
Vzdrževanje občinskih objektov
Vzdržujemo občinske objekte z mislijo na prihodnost: za varno in prijetno bivanje.

Virtualna svečka

V času koronavirusa smo pričeli razmišljati o vzpostavitvi digitalnega pokopališča, da bi se z možnostjo uporabe virtualne sveče približali najemnikom grobov v Radljah ob Dravi, Vuhredu in Remšniku. Virtualna sveča nadomešča klasičen prižig sveče ter pomaga pri varni in enako simbolni obeležitvi prižiga sveče.

Sistem vam omogoča ogled osmrtnic z možnostjo izreka sožalij, iskanje pokojnikov, prižig virtualnih sveč pokojnikom in uporabo interaktivnega zemljevida pokopališč. Ker je sistem v začetni fazi uporabe, se lahko najde tudi kakšna napaka v podatkih, za kar se vnaprej opravičujemo. Če jo opazite, nas prosim obvestite in odpravili jo bomo najkrajšem možnem času.

Spletne storitve pokopališča

Virtualna sveča nadomešča klasičen prižig sveče ter pomaga pri varni in enako simbolni obeležitvi prižiga sveče.
Sistem vam omogoča ogled osmrtnic z možnostjo izreka sožalij, iskanje pokojnikov, prižig virtualnih sveč pokojnikom in uporabo interaktivnega zemljevida pokopališč.