Cenik, čiščenje komunalnih odpadnih voda – čistilna naprava

Cenik, čiščenje komunalnih odpadnih voda - čistilna naprava

ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
EM DDV BREZ DDV Z DDV
STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA(priključeni na ČN) m3 9,50% 0,6765 0,7408

 

 

OMREŽNINA (priključeni na ČN)
PREMER VODOMERA EM DDV BREZ DDV Z DDV
DN ≤ 20 OMREŽNINA mes 9,50% 9,1855 10,0581
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -4,5928 -5,0291
20 < DN < 40 OMREŽNINA mes 9,50% 27,5565 30,1744
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -13,7784 -15,0872
40 ≤ DN < 50 OMREŽNINA mes 9,50% 91,8550 100,5812
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -45,9275 -50,2906
50 ≤ DN <65 OMREŽNINA mes 9,50% 137,7829 150,8723
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -68,8915 -75,4361
65 ≤ DN < 80 OMREŽNINA mes 9,50% 275,5650 301,7437
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -137,7825 -150,8718
80 ≤ DN < 100 OMREŽNINA mes 9,50% 459,2750 502,9061
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -229,6375 -251,4531
100 ≤ DN < 150 OMREŽNINA mes 9,50% 918,5500 1.005,8123
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -459,2750 -502,9061
150 ≤ DN OMREŽNINA mes 9,50% 1.837,1047 2.011,6296
SUBVENCIJA OMREŽNINE mes 9,50% -918,5524 -1.005,8148

*subvencija za fizične osebe v višini 50%.

Javno podjetje Kanalizacija in Čistilna naprava Radlje d.o.o obračunava storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012) in sklepom Občinskega sveta z dne 07.12.2015.

Cenik velja in se uporablja od 01.01.2016.

Občinski svet je na svoji 11. redni seji z dne 07.03.2016 k potrjenim cenam sprejel sklep za subvencioniranje cene omrežnine.

Storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda se obračunava glede na količino dobavljene vode. Omrežnina je namenjena nadomeščanju javne infrastrukture čiščenja komunalnih odpadnih voda. Obračunava se mesečno glede na dimenzijo vodomera.