Cenik, odvajanja odpadnih voda

Cenik, odvajanja odpadnih voda

 

ODVAJANJE ODPADNIH VODA
EM DDV BREZ DDV Z DDV
Storitev odvajanjea odpadnih voda (nepriključeni na čn) m3 9,50% 0,2036 0,2229

 

 

OMREŽNINA (nepriključeni na ČN)
PREMER VODOMERA EM DDV BREZ DDV Z DDV
DN ≤ 20 mes 9,50% 1,6958 1,8569
20 < DN < 40 mes 9,50% 5,0874 5,5707
40 ≤ DN < 50 mes 9,50% 16,9584 18,5694
50 ≤ DN <65 mes 9,50% 25,4370 27,8535
65 ≤ DN < 80 mes 9,50% 50,8752 55,7083
80 ≤ DN < 100 mes 9,50% 84,7919 92,8471
100 ≤ DN < 150 mes 9,50% 169,5839 185,6944
150 ≤ DN mes 9,50% 339,1677 371,3886

Javno podjetje Kanalizacija in Čistilna naprava Radlje d.o.o obračunava soritevodvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012) in sklepom Občinskega sveta z dne 11.02.2013.

Cenik velja in se uporablja od 01.02.2013.