JAVNO PODJETJE KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D.O.O., KIČ RADLJEJavno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

Virtualna svečka

V času koronavirusa smo pričeli razmišljati o vzpostavitvi digitalnega pokopališča, da bi se z možnostjo uporabe virtualne sveče približali najemnikom grobov v Radljah ob Dravi, Vuhredu in Remšniku. Virtualna sveča nadomešča klasičen prižig sveče ter pomaga pri varni in enako simbolni obeležitvi prižiga sveče.
Sistem vam omogoča ogled osmrtnic z možnostjo izreka sožalij, iskanje pokojnikov, prižig virtualnih sveč pokojnikom in uporabo interaktivnega zemljevida pokopališč. Ker je sistem v začetni fazi uporabe, se lahko najde tudi kakšna napaka v podatkih, za kar se vnaprej opravičujemo. Če jo opazite, nas prosim obvestite in odpravili jo bomo najkrajšem možnem času.

(info@jpkic-radlje.si)

Več informacij na VIRTUALNA SVEČKA
 • Čistilna naprava Radlje ob Dravi
 • Vodni park Radlje ob Dravi
 • Dvorec Mahrenberg
 • Športni stadion
 • Športna hiša
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 • Izgradnja objektov za potrebe občine in drugih naročnikov
 • Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav
 • Vzdrževanje občinskih objektov
 • Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin
 • Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
 • Pokopališka dejavnost
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Tel.: 0599 35 440 / 040 820 512
E-mail: info@jpkic-radlje.si

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

© 2023 Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.