OBVESTILO OBČANOM GLEDE IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBEJavno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

Aktualno

OBVESTILO OBČANOM GLEDE IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE


Občane in občanke Občine Radlje ob Dravi obveščamo, da kot izvajalec javne službe izvajamo redno vzdrževanje javnih cest, ki so v lasti Občine Radlje ob Dravi. Med redno vzdrževanje spada tudi izvajanje zimske službe, zato vas želimo obvestiti o načinu izvajanja le-te.


Zimsko službo izvajamo na podlagi Zakona o cestah in Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest. Ta določa tudi zagotavljanje prevoznosti cest, ceste pa razvršča v prednostne razrede (1. do 7. prednostni razred). To pomeni, da je za vsako javno cesto določeno, kakšna mora biti prevoznost ceste ob sneženju ali močnem sneženju. Velja, da je prevoznost zagotovljena, če »višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil«.


Javne ceste v Občini Radlje ob Dravi so v skladu z omenjenim pravilnikom razvrščene v 4. in 5. prednostni razred, na podlagi katerih se izvaja zimska služba.


Za ceste, ki spadajo v 4. prednostni razred, je s pravilnikom določeno, da mora biti prevoznost zagotovljena ob upoštevanju krajevnih potreb oziroma med 7. in 20. uro, ob sneženju so možni krajši zastoji, ob močnem sneženju pa so možni zastoji do enega dne.
Za ceste, ki spadajo v 5. prednostni razred, je s pravilnikom določeno, da se prevoznost zagotavlja z upoštevanjem krajevnih potreb. Ob sneženju je potrebno zagotoviti prevoznost, možni pa so zastoji do enega dne, ob močnem sneženju pa so možni večdnevni zastoji.


Zimsko službo izvajamo v skladu z izvedbenim programom in se ustrezno pripravimo in odzivamo na vremenske razmere. V primeru napovedanega sneženja pričnejo naše ekipe pravočasno izvajati ustrezne ukrepe (posipavanje, pluženje) in tako zagotovijo prevoznost cest.
Vse javne ceste v Občini Radlje ob Dravi so očiščene v skladu s predpisi oziroma še prej, kot nam nalaga zakonodaja, ne gre pa pričakovati, da bodo vse ceste nemudoma splužene. V podjetju se zelo trudimo, da bi bile omenjene javne ceste splužene kakovostno in kar se da hitro v dobro vseh občanov in občank, zato vas prosimo za razumevanje.


Za vas smo na voljo na telefonski številki 040 820-512 ali na email: info@jpkic-radlje.si
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Tel.: 0599 35 440 / 040 820 512
E-mail: info@jpkic-radlje.si

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

© 2023 Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.