HIGIENSKI ROBČKI IN KRPE ZA RAZKUŽEVANJE NE SODIJO V STRANIŠČNO ŠKOLJKO 2020Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

Aktualno

HIGIENSKI ROBČKI IN KRPE ZA RAZKUŽEVANJE NE SODIJO V STRANIŠČNO ŠKOLJKO 2020


Spoštovani uporabniki kanalizacijskega sistema!

Zaradi epidemije COVID-19 se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, kar je žal opaziti tudi v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah. Uporabnike opozarjamo, da vlažni robčki in drugi higienski proizvodi nikakor ne sodijo v straniščno školjko, temveč med mešane komunalne odpadke, saj ti v kanalizacijskih sistemih povzročijo zamašitve in možnost izpada delovanja naprav ter povzročajo dodatne stroške in obremenitve zaposlenih v komunalnem gospodarstvu.

Prosimo in pozivamo vas, da poziv dosledno upoštevate.
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Tel.: 0599 35 440 / 040 820 512
E-mail: info@jpkic-radlje.si

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

© 2023 Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.