JAVNO PODJETJE KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D.O.O., KIČ RADLJEJavno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

Nova telefonska številka Javnega podjetja kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi

Občane in občanke Občine Radlje ob Dravi obveščamo, da smo poleg obstoječih vzpostavili dodatno telefonsko številko, na katero nas lahko v nujnem primeru pokličete tudi izven rednega delovnega časa. Področja za katere je telefonska številka vzpostavljena so: ceste in javne površine, vzdrževanja občinskih stanovanj in stavb. Nova telefonska številka je: 040 820 512.
 • Čistilna naprava Radlje ob Dravi
 • Vodni park Radlje ob Dravi
 • Dvorec Mahrenberg
 • Športni stadion
 • Športna hiša
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 • Izgradnja objektov za potrebe občine in drugih naročnikov
 • Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav
 • Vzdrževanje občinskih objektov
 • Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin
 • Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
 • Pokopališka dejavnost
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Tel.: 0599 35 440
E-mail: info@jpkic-radlje.si

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

© 2021 Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.